Signing commits with GPG

Tạo GPG key nếu bạn chưa có GPG key

Note: GnuPG không được cài đặt mặc định trên các hệ điều hành như OS X hay Windows vì vậy để sử dụng GPG bạn cần cài đặt GPG tool trên máy tính cá nhân tại đây

READ MORE

Clicking & Typing

Loanh quanh câu chuyện sử dụng hệ điều hành nhân Linux

Sau một thời gian dài sử dụng hệ điều hành nhân Linux, cũng gọi là có chút ít thành thạo trong quá trình dần thay thế hệ điều hành Windows cũng như các phần mềm có bản quyền chuyển sang sử dụng các phần mềm mã nguồn mở trên các hệ điều hành nhân Linux đi kèm. Nhiều người cho rằng các hệ điều hành nhân Linux sử dụng khá khó khăn kể cả đối với những lập trình viên khi mới bắt đầu tiếp xúc với nó. Thật sự điều đó có thể đúng đối với một số bản phân phối khác nhau của HĐH nhân Linux cũng như các phiên bản trước đây quá lâu rồi. Còn hiện tại các bản phân phối như Debian, Fedora, … hay các nhánh con của nó cũng khá dễ dàng cài đặt và sử dụng.

READ MORE

Markdown syntax

HEADERS

# This is an h1 tag
## This is an h2 tag
###### This is an h6 tag
READ MORE

Custom Colors

#ff6600
#abcabc
#00cccc
#f6f6ef
#888888
READ MORE

Welcome to my new Jekyll blog!

Hello world, this is my new Jekyll blog.

I hope you like it!

READ MORE